Условия за хотелска резервация

 Условия за хотелска резервация

 

1.Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел в публикуваната резервационна система на сайта: http://www.aldertravel.com/хотели .

 

2.Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията. 

 

3.След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията, упоменато в резервационната система за избрания хотел.

 

4.Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер на посочен от Вас email или лично в офиса.

 

5.Заплащането се извършва еднократно – в брой в офиса, по банков път или с кредитна/дебитна карта.

 

6.В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

 

7.Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса или на електронната поща alder@bgnet.bg в указаните срокове.

 

8.Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

 

9.Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 12 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

 

10.Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

 

11.Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

 

12.Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. 

 

13.Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на данните за резервация в сайта от страна на клиента. Неправилното попълване на името може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

 

14.Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга. 

 

15.Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

 

16.При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

 

17.Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансионат, независимо дали те са поръчани или не от клиента. 

 

18.В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

 

19.За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

 

Запознат съм с общите условия и ги приемам.