Общи условия за използване на сайта www.aldertravel.com

 ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на сайта www.aldertravel.com

 

Общи положения

Уебсайтът www.aldertravel.com представлява електронен каталог на продуктите, предлагани от „Алдер Травел” ООД. С ползването на уебсайта потребителят се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията не устройва потребителя, молим го да не ползва настоящия уебсайт.

Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.aldertravel.com .

 

Съдържание на сайта

Уебсайтът на „Алдер Травел” ООД съдържа предложения за хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промоционални пакети и оферти за записвания в последната минута, дава възможност за проверка на налични свободни места за самолетни билети, както и възможност за плащане в реално време на хотелски резервации и самолетни билети.

 

Точност и достоверност на информацията

Публикуваното на уебсайта съдържание е с информативна и рекламна цел и е възможно да има допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на „Алдер Травел” ООД.

 

„Алдер Травел” ООД не гарантира, че уебсайтът не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. „Алдер Травел” ООД си запазва правото да редактира уебсайта си и да прекратява достъпа до него по всяко време. „Алдер Травел” ООД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на сайта си, но грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните не могат да бъдат изключени.

 

Забранена и непозволена употреба

Потребителят няма право да събира информация от уебсайта на „Алдер Травел” ООД, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България, нарушаващи неприкосновеността на личността, както и за попълване на пощенски списъци, спам, неоторизиран достъп и ограничаване на достъпността на сайта за останалите потребители. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.

 

Промяна на условията и правилата за ползване на сайта

„Алдер Травел” ООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предварително известяване. Направените промени влизат в сила в момента на публикуването им в сайта. Ако не сте съгласни с Условията за използване, Вие можете да прекратите участието си като страна по тези правила, като престанете да използвате и достъпвате уеб сайта на „Алдер Травел” ООД и унищожите материалите, които сте „свалили“, принтирали или по какъвто и да е начин запазили от сайта.

 

Защита на лични данни

 „Алдер Травел“ ООД събира и използва информацията за клиентите единствено за целите, предвидени в Бланката за записване или Договора за организирано пътуване  и Общите условия към тях.

„Алдер Травел“ ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиентите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на потребителя;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

С  използването на сайта www.aldertravel.com и сключването на договор за организирано пътуване, клиентът разрешава да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес лични, рекламни или други търговски съобщения от „Алдер Травел“ ООД, както и информация за статута на възникнали вследствие ползването на сайта www.aldertravel.com правоотношения. В съответствие с правилата на закона „Алдер Травел“ ООД предоставя възможност на всеки клиент безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения.

 

Разплащания 

Плащания с банкови карти в сайта www.aldertravel.com  са възможни само за резервации за Хотели в чужбина Оn line и Самолетни билети. 

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми за самолетни билети се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането, в срок не по-рано от 30 дни. Сумата за възстановяване се определя от условията на избраната тарифа на дадената авиокомпания. 

За хотелски резервации, операцията се извършава в срок не по-рано от 10 дни. Пълната сума се възстановява при условие, че е спазен крайния срок за анулиране на хотелската резервация.  

 

 

При записване за пакети и туристически продукти на други Туроператори, важат Правилата и Условията за пътуване на съответната фирма, за което Клиентите изрично се уведомяват и сключват съответния договор за пътуване.